Αριθμός Επισκεπτών

7208

Κτηματολόγιο

Δηλώσεις Ιδιοκτησίας για τον νομό Ευβοίας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τον νομό Ευβοίας με ημερομηνία προθεσμίας 22 Απριλίου 2019. Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικαιροποιημένη και πραγματική αποτύπωση των ιδιοκτησιών σας, ώστε υπεύθυνα και με ορθό τρόπο να γίνει η δήλωση των περιουσιών σας. Η ορθή υποβολή των τεχνικών στοιχείων της αίτησης κτηματογράφησης, (οικόπεδα, κατοικίες, κτίσματα) κατοχυρώνει την ιδιοκτησία , μειώνει το ενδεχόμενο να υπάρχουν σφάλματα και λάθη, που συνεπάγονται υψηλό κόστος, κόπο και χρόνο.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τα πραγματικά μεγέθη των ιδιοκτησιών τους και αυτό μπορούμε να σας το διασφαλίσουμε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
  • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύεται ο Α.Φ.Μ. σας (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωση, Ε9 κ.τ.λ.)
  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, δικαστική απόφαση) που τεκμηριώνει το δικαίωμα σας στο ακίνητο
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου ιδιοκτησίας σας στο Υποθηκοφυλακείο
  • Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η θέση του ακινήτου, σε περιπτώσεις διαιρετού τμήματος ή σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας

Συχνές ερωτήσεις FAQ

Πότε ξεκινά και πως ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση
Η κτηματογράφηση ξεκινά με την απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με την οποία κηρύσσει μια περιοχή υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων με την οποία κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Η πρώτη φάση της κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων από τους πολίτες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα της συγκεκριμένης υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παρακαλω συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία!
Παρακαλω συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία!
Παρακαλω συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία!
Image
Mε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών, ανακαινίσεων και λοιπών υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού είμαστε εδώ για να προσφέρουμε λύσεις στις ανάγκες σας.


Βουδικλάρη Θεοδώρου 22, Χαλκίδα
(+30) 22210 89838
info@texnodasiki.gr

Newslatter