Φωτοερμηνείες

Το γραφείο μας, με εμπειρία και τεχνογνωσία αναλαμβάνει μελέτες φωτοερμηνείας οποιουδήποτε αντικειμένου. Διαθέτουμε κατηγορία μελετητικού πτυχίου 16 (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές). Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να δώσει, για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες, απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν:

 

  • Φωτοερμηνεια-ύπαρξη-ή-μη-δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
  • Ένσταση στην ανάρτηση των Δασικών Χαρτών
  • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών
  • Ορισμό γραμμής αιγιαλού στο & ρεμάτων
  • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες
  • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών – καταπατήσεις
  • Εφαρμογή Τίτλων ιδιοκτησίας και Εντοπισμός Ιδιοκτησίας